top of page

FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIREM

Protože každý někdy potřebuje poradit

Pro koho je služba určena:

 • Malé a střední firmy - s.r.o., a.s.


Proč využívat externího dodavatele:

 • I zisk je potřeba řídit.

 • Pro malé a střední firmy je neekonomické mít vlastního finančního ředitele.

 • Vyšší ziskovost firmy – díky kvalitnímu řízení financí se nám daří i při nepříznivém vývoji obratu firmy udržet její ziskovost nebo alespoň minimalizovat propad na zisku.


Jaké služby poskytujeme:

 • Zpracování finančního plánu

 • Návrhy interním procesů a postupů pro nakládání s financemi a finanční plánování

 • Měsíční vyhodnocení plánu

 • Návrh korekcí


Jak pracujeme:

 • Účastníme se procesu ročního firemního plánování.

 • Zpracováváme ročního plán pro proces financí.

 • Účastníme se na poradách vedení společnosti.

 • Měsíčně vyhodnocujeme dosažený hospodářský výsledek.

 • S manažery firmy či jednotlivých oddělení zpracováváme návrhy případných korekcí.


Praktické aspekty spolupráce:

 • Strategická rozhodnutí dělá management firmy, my máme pouze poradní hlas.

Finanční řízení firem: Who We Are
bottom of page