top of page

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Protože bez účetnictví to zkrátka nejde

Pro koho je služba určena

 • OSVČ živnostníci

 • Malé a střední firmy


Proč využívat externího dodavatele:

 • Úspora času svůj čas věnujte vašemu podnikání, účetnictví nechte na nás

 • Snížení nákladů externí účetní oddělení bývá zpravidla levnější než budování a udržování vlastního oddělení

 • Profesionalita týmu nemusíte se starat o rozvoj, motivaci a vztahy na pracovišti

 • Pracovně právní vztahy na externího dodavatele se nevztahuje zákoník práce, snadnější uzavírání a rozvazování smluv

 • Zákaznický přístup pro externího dodavatele jste zákazník a ne zaměstnavatel, proti kterému je třeba bojovat

 • Zastupitelnost nemusíte řešit výpadky jednotlivých pracovníků


Jaké služby poskytujeme:

 • Rozsah a komplexnost služeb si volí zákazník sám


Účetnictví:

 • Zpracování účetních dokladů a vedení účetních knih (např. peněžní deník, kniha faktur, účetní deník, …)

 • Zpracování mezd, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, roční zúčtování a s tím spojená administrativa

 • Zpracování daňových přiznání (např. DPH, kontrolní hlášení, intrastat, souhrnná hlášení, DPPO, silniční daň, srážková ….)

 • Zpracování Závěrky účetního období

 • Archivace účetních dokladů

 • Měsíční reporting dosaženého hospodářského výsledku


Daňová evidence:

 • Zpracování účetních dokladů a vedení účetních knih (peněžní deník, kniha faktur, pokladní deník …)

 • Zpracování mezd, přihlášení a odhlášení zaměstnanců, roční zúčtování a s tím spojená administrativa

 • Zpracování daňových přiznání (např. DPH, intrastat, kontrolní hlášení, souhrnná hlášení, DPFO, silniční daň, srážková ….)

 • Archivace účetních dokladů

 • Kvartální reporting dosaženého výsledku v podnikání


Jak pracujeme:

 • Jako podporu ekologie nabízíme možnost předávání účetních dokumentů online, pomocí zabezpečených serverů

 • Účetní doklady zpracováváme ve vlastních prostorách

 • Frekvence předávání účetních dokladů je odvislá od počtu účetních dokladů v rozsahu 1x týdně až maximálně 1x za čtvrtletí.

 • Plátcům DPH, vždy po uzavření období, zasíláme report o dosaženém hospodářském výsledku a daňovém základu a předpokládané výše daně z příjmu.

 • Poskytujeme možnost vyzvedávání účetních dokumenů na Vámi uvedené adrese


Praktické aspekty spolupráce:

 • Spolupracujeme se zákazníky i z jiných regionů než je sídlo naší firmy

 • Využíváme účetní program Ekonom, ale máme zkušenosti i s ostatními účetními programy (Pohoda, Slim, Helios) a v případě požadavku můžeme účtovat na softwaru zákazníka

 • Cena za účetní služby se odvíjí z rozsahu a objemu účetní práce a ostatních využívaných služeb a je pravidelně aktualizována dle dohody.

 • Máme profesní pojištění do výše 5 000 000,Kč

Vedení účetnictví: Who We Are
bottom of page